Добредојдовте на порталот НеуроПед

 

 

Добредојдовте на порталот НеуроПед

 

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

Ефикасноста на ѓумбирот како антиеметик

Ѓумбирот (Zingiber officinale) е зачин кој има долга историја на употреба како традиционален лек против гадење и повраќање. Активните фенолни соединенија на ѓумбирот, односно гинџеролите, зингиберенот и шогаолот имаат и антиинфламаторни и антиоксидантни својства....

Епилептични напади

Епилептичниот напад е последица на краткотрајно пореметување во електричната активност на мозокот. Постојат различни типови на епилептичните напади кои се групирани во две големи групи: парцијални (фокални) и генерализирани. Kaj фокалните напади пореметувањето во...

Ризично бебе

Под терминот ризично бебе се подразбира бебе кое е родено пред време (прематурно или недоносено), има мала родилна тежина или постои друга состојба која како ризик фактор е внесена во националната листа на ризик фактори и која...

Маркетинг

neuroped.mk претставува специјализирана веб-страница која овозможува информирање на корисници кои многу ретко користат печатени медиуми. Ве повикуваме да се придружите на компаниите кои го поддржуваат овај едукативен проект со цел да бидеме подобри и подостапни. За...

Прва помош при епилептичен напад

Епилептичниот напад се јавува изненадно и без предупредување. Детето кое добило напад со губиток на свест не треба да се поместува, освен ако нападот се случил на опасно место како на пример улица или на скали. Треба да се зачува смиреноста, да почне да се мери...

Епилепсија и спортски активности

Кога ќе се постави дијагноза епилепсија кај семејството на детето се јавуаат голем број на прашања во однос на неговата безбедност и квалитетот на неговиот живот. Најголемиот број на децата со епилепсија можат да живеат нормално и да учествуваат во повеќето спортски и...

Ултразвучен прeглед на мозок-кога е потребен?

Ултразвучниот преглед на мозокот (ехо на мозок) е безбедна, релативно евтина и едноставна дијагностичка метода за прикажување на градбата на мозокот и дава оптимален приказ на евентуално нарушување во анатомската структура на мозокот. За изведување на иследувањето кај...

 претшколско дете

Претшколската возраст се карактеризира со учење  на сложени вештини. На крајот од претшколскиот период детето треба да ги има совладано сите моторни вештини. Секое дете има оптимална возраст за учење на одредена моторна функција при што и мала помош од неговата...

Развојни пресвртници од 1 до 3 години

Развојни пресвртници од 1 до 2 години Втората година од животот се карактеризира со интензивен напредок во сите домени од психофизичкиот развој.Моториката се развива од лазење до самостојно одење. Со околу 13 месеци детето може самостојно да стои. Развојна пресвртница...

Развојни пресвртници од 0 до 12 месеци

Психофизичкиот развој опфаќа неколку домени кои не може да се проценуваат одделно. Тоа се моторниот, когнитивниот, социјалниот, говорниот и емоционалниот развој. Првите 1000 денови од животот (9 месеци пренатално и 2 години постнатално) имаат исклучителна важност за...

Маркетинг

Веб страницата neuroped.mk има за цел да помогне во зачувување и подобрување на здравјето на децата преку разновидни едукативни содржини наменети на оној дел од родителите кои користат малку печатени медиуми и првенствено се фокусирани на онлајн образование, како и...

Услови и правила на користење на Веб страницата neuroped.mk

  Уредувачкиот одбор на веб-страницата neuroped.mk ви се заблагодарува за посетата и интересот за истата и ве замолува внимателно да ги прочитате условите  и правилата за користење.Информациите што ги добивата преку оваа веб-страница се од информативен карактер и...

Baby Handling

Baby handling е термин под кој се подразбира правилно постапување со детето. Тоа се вообичаени постапки кои родителите ги прават при секојдневната грижа за нивните најмили. Тоа е соработка меѓу родителот и детето, вербална и невербална комуникација со која се...

Грчеви со температура

Грчеви со температура (фебрилни грчеви или фебрилни конвулзии) се грчеви кои се јавуваат во детска возраст и се предизвикани од покачена температура како симптом на инфекција при што е исклучена инфекција на централниот нервен систем (менингит, енцефалит). Овие грчеви...

Што значи развојната грижа за родителите?

  Секое новородено има потенцијал да развие свој модел на психомоторен развој. Но, за да можеме да постигнеме оптимум во развојот кај секое дете, особено ако нормалниот развој е засегнат од гестациската возраст, родилната тежина, здравствени проблеми, влијание на...

Рана интервенција

Раната интервенција нуди насоки базирани на докази за трансдисциплинарно, развојно поткрепена грижа  за новороденото и малото дете почнувајќи од раѓањето, преку Единицата за интензивна нега и терапија, трансферот дома и времето по излегување од болница. Раниот развоен...

Респираторни афективни кризи или кризи на зајдување

Респираторни афективни кризи (breath-holding spells) или кризи на зајдување при плачење или апноични кризи при плачење не се епилептични напади иако може да изгледаат многу драматично при што ги вознемируваат и плашат родителите и околината на детето. Се јавуваат кај...

Респираторни афективни кризи или кризи на зајдување

Респираторни афективни кризи (breath-holding spells) или кризи на зајдување при плачење или апноични кризи при плачење не се епилептични напади иако може да изгледаат многу драматично при што ги вознемируваат и плашат родителите и околината на детето. Се јавуваат кај...

,,Никогаш не му помагајте на детето со задачата за која тоа чувствува дека може да успее.“

Maria Montessori

,,Ако сакате вашите деца да бидат интелигентни, читајте им приказни. Ако сакате да бидат поинтелигентни, читајте им повеќе приказни“

Albert Einstein

"Играта е највисоката форма на истражување."

Albert Einstein

Ако планирате за една година, посејте ориз; ако планирате за една деценија, засадете дрвја; ако планирате за цел живот, дајте им образование на луѓето“.

Кинеска поговорка

Имагинацијата е почеток на создавањето. Замислувате што сакате, го посакате тоа што го замислувате и на крајот создавате што сакате.

George Bernard Show

Детството не е за да се види колку брзо детето може да пишува и брои. Детството е мал прозорец на време за учење и развој на место кое е соодветно за секое дете поединечно.

Непознат

ПРИЈАТЕЛИ НА НЕУРОПЕД

Ustanova za otrosko nevrologijo, Ljubljana, Slovenia