Маркетинг

Веб страницата neuroped.mk има за цел да помогне во зачувување и подобрување на здравјето на децата преку разновидни едукативни содржини наменети на оној дел од родителите кои користат малку печатени медиуми и првенствено се фокусирани на онлајн образование, како и...

Услови и правила на користење на Веб страницата neuroped.mk

  Уредувачкиот одбор на веб-страницата neuroped.mk ви се заблагодарува за посетата и интересот за истата и ве замолува внимателно да ги прочитате условите  и правилата за користење.Информациите што ги добивата преку оваа веб-страница се од информативен карактер и...