Што значи развојната грижа за родителите?

Што значи развојната грижа за родителите?

  Секое новородено има потенцијал да развие свој модел на психомоторен развој. Но, за да можеме да постигнеме оптимум во развојот кај секое дете, особено ако нормалниот развој е засегнат од гестациската возраст, родилната тежина, здравствени проблеми, влијание на...

Рана интервенција

Раната интервенција нуди насоки базирани на докази за трансдисциплинарно, развојно поткрепена грижа  за новороденото и малото дете почнувајќи од раѓањето, преку Единицата за интензивна нега и терапија, трансферот дома и времето по излегување од болница. Раниот развоен...