Baby Handling

Baby handling е термин под кој се подразбира правилно постапување со детето. Тоа се вообичаени постапки кои родителите ги прават при секојдневната грижа за нивните најмили. Тоа е соработка меѓу родителот и детето, вербална и невербална комуникација со која се...

Грчеви со температура

Грчеви со температура (фебрилни грчеви или фебрилни конвулзии) се грчеви кои се јавуваат во детска возраст и се предизвикани од покачена температура како симптом на инфекција при што е исклучена инфекција на централниот нервен систем (менингит, енцефалит). Овие грчеви...