Епилептични напади

Епилептичниот напад е последица на краткотрајно пореметување во електричната активност на мозокот. Постојат различни типови на епилептичните напади кои се групирани во две големи групи: парцијални (фокални) и генерализирани. Kaj фокалните напади пореметувањето во...
Епилепсија и спортски активности

Епилепсија и спортски активности

Кога ќе се постави дијагноза епилепсија кај семејството на детето се јавуаат голем број на прашања во однос на неговата безбедност и квалитетот на неговиот живот. Најголемиот број на децата со епилепсија можат да живеат нормално и да учествуваат во повеќето спортски и...