Секое новородено има потенцијал да развие свој модел на...