Развојни пресвртници од 1 до 3 години

Развојни пресвртници од 1 до 3 години

Развојни пресвртници од 1 до 2 години Втората година од животот се карактеризира со интензивен напредок во сите домени од психофизичкиот развој.Моториката се развива од лазење до самостојно одење. Со околу 13 месеци детето може самостојно да стои. Развојна пресвртница...