Mлитаво бебе

Синдром на млитаво бебе -Floppy infant syndrome, новороденчето или доенчето покажува слаба контрола на движењата, задоцнети моторни вештини и хипотонија – намален мускулен тонус. Доенчињата со слаба мускулна сила  секогаш покажуваат знаци на хипотонија, но хипотонија...