Веб страницата neuroped.mk има за цел да помогне во зачувување и подобрување на здравјето на децата преку разновидни едукативни содржини наменети на оној дел од родителите кои користат малку печатени медиуми и првенствено се фокусирани на онлајн образование, како и на кздравствени работници ои се занимаваат со дијагноза и терапија на педијатриската популација.

Ве покануваме да се придружите на растечкиот тим на компании кои ја поддржуваат веб страницата neuroped.mk и на тој начин ни помагаат да бидеме подобри, поефикасни и подостапни. За повеќе информации испратете ни е-пошта на contact@neuroped.mk.