Грчеви со температура (фебрилни грчеви или фебрилни конвулзии) се...