Епилептични напади

Епилептични напади

Епилептичниот напад е последица на краткотрајно пореметување во електричната активност на мозокот....

Епилепсија и спортски активности

Кога ќе се постави дијагноза епилепсија кај семејството на детето се јавуаат голем број на прашања...

ПРИЈАТЕЛИ НА НЕУРОПЕД

Ustanova za otrosko nevrologijo, Ljubljana, Slovenia