Маркетинг

Веб страницата neuroped.mk има за цел да помогне во зачувување и подобрување на здравјето на децата преку разновидни едукативни содржини наменети на оној дел од родителите кои користат малку печатени медиуми и првенствено се фокусирани на онлајн образование, како и...