Грчеви со температура

Грчеви со температура (фебрилни грчеви или фебрилни конвулзии) се грчеви кои се јавуваат во детска возраст и се предизвикани од покачена температура како симптом на инфекција при што е исклучена инфекција на централниот нервен систем (менингит, енцефалит). Овие грчеви...