,,Baby handling” & рана интервенција

Baby Handling

Baby handling е термин под кој се подразбира правилно постапување со детето. Тоа се вообичаени...

Рана интервенција

Раната интервенција нуди насоки базирани на докази за трансдисциплинарно, развојно поткрепена...

Baby Handling

Baby handling е термин под кој се подразбира правилно постапување со...

ПРИЈАТЕЛИ НА НЕУРОПЕД

Ustanova za otrosko nevrologijo, Ljubljana, Slovenia