Развојни пресвртници од 1 до 2 години Втората година од животот се карактеризира со интензивен напредок во сите домени од психофизичкиот развој.Моториката се развива од...